Connect with us

Disclaimer

Vylúčenie zodpovednosti
Zrieknutie sa zodpovednosti pre https://www.makemyday.sk

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vylúčenia zodpovednosti našej stránky, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na you@makemyday.sk

Vylúčenie zodpovednosti pre https://www.makemyday.sk

Všetky informácie na tejto webovej stránke – https://www.makemyday.sk – sú zverejnené v dobrej viere a len na všeobecné informačné účely. makemyday.sk neposkytuje žiadne záruky na úplnosť, spoľahlivosť a presnosť týchto informácií. Akékoľvek kroky, ktoré podniknete na základe informácií, ktoré nájdete na tejto webovej stránke (makemyday.sk), sú výlučne na vaše vlastné riziko. Makemyday.sk nezodpovedá za žiadne straty a/alebo škody v súvislosti s používaním našej webovej stránky.

Z našej webovej stránky môžete navštíviť iné webové stránky pomocou hypertextových odkazov na takéto externé stránky. Aj keď sa snažíme poskytovať iba kvalitné odkazy na užitočné a etické webové stránky, nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a povahou týchto stránok. Tieto odkazy na iné webové stránky neznamenajú odporúčanie pre všetok obsah nachádzajúci sa na týchto stránkach. Vlastníci stránok a obsah sa môžu zmeniť bez upozornenia a môžu nastať skôr, ako budeme mať možnosť odstrániť odkaz, ktorý sa mohol pokaziť.

Prosím, uvedomte si tiež, že keď opustíte našu webovú stránku, iné stránky môžu mať odlišné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, ktoré sú mimo našej kontroly. Skôr ako začnete podnikať alebo nahráte akékoľvek informácie, nezabudnite si prečítať „Privacy Policy – MakeMyDay“ týchto stránok, ako aj ich „PODMIENKY POUŽÍVANIA“.

Súhlas
Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s naším vylúčením zodpovednosti a súhlasíte s jej podmienkami.

Aktualizovať
Ak by sme tento dokument aktualizovali, doplnili alebo vykonali akékoľvek zmeny, tieto zmeny budú viditeľne zverejnené tu.